Healthcare education

Healthcare education with additional language support (Dutch translation below)
24 – 28 hours per week

helpende plus

Zorgopleiding met extra taalondersteuning (Nederlandse vertaling hieronder)
24 – 28 uur per week

HEALTHCARE EDUCATION WITH ADDITIONAL LANGUAGE SUPPORT (24-28 HOURS PER WEEK) 

Have you always dreamed of working in healthcare but need extra support with the Dutch language? We offer you a Helpende Plus education with language support!

What will you do? 
As a trainee Helpende Plus, you will be trained to become a healthcare professional in 2 years. During the training, you will combine learning and working in healthcare with Dutch language lessons. Since you are new to healthcare, you will receive assistance in your personal development. In the first months, you will be paired up with a colleague. Throughout the training, you can ask all your questions to the student coach, who is there to help you. Additionally, you can seek assistance from the job coach associated with the training. As a Helpende Plus, you will assist in performing Activities of Daily Living (ADL). You help residents with washing and dressing, assist with eating, administer medications and make the day enjoyable for them.

Where will you work? 
We are an organization known as WarmThuis. We think that all people with dementia can have a good life.
You will attend school one day a week in Schagen and work at one of our locations. Your work schedule varies daytime, evenings, weekends, and night shifts. In addition to work and school, you will also do homework, taking approximately 10 to 12 extra hours per week.

What can you expect from us? 
We are an employer with great ambitions in job satisfaction, where the focus is on the client and the employee comes first. Every day, we work together following the concept of positive health: for our residents, for our colleagues and for ourselves. Tolerance, respect, inclusion, and openness are core values at WarmThuis. Being who you are is important to us, along with providing good care, enjoying the workplace, and space for personal development. That’s what we do and we will continue to do so.

We also provide:

 • tuition and book fees;
 • a learning/employment contract for a minimum of 24 hours per week;
 • salary during the education in the function of Helpende Plus, according to the CAO VVT (FWG30);
 • job guarantee as a Helpende Plus at WarmThuis after graduating your education;
 • a good work and learning environment.


Who are you?

 • you want to work in healthcare with people with dementia;
 • you have at least language proficiency level B1 or higher;
 • you have passed the integration exam or have proof that you are allowed to work in the Netherlands;
 • you have a diploma (evaluation) at MBO level 1 or higher;
 • you can work during the day, evening, weekend, and sometimes at night;
 • you have access to a laptop.

 

For more information you can contact Lianne Loonstra, 06 – 10 83 30 73 or email to: stagezuidermeer@warmthuis.nl

 

Are you ready for a new chapter? 
Apply directly, click the button below!

 

Acquisition in response to this vacancy is not appreciated.

During the screening process, we may sometimes check social media, such as LinkedIn. If we decide to proceed, we will always request a Certificate of Good Conduct (VOG). For this vacancy, we are looking for both internal and external candidates. If multiple candidates are suitable, priority will be given to internal candidates.

ZORGOPLEIDING MET EXTRA TAALONDERSTEUNING (24-28 UUR PER WEEK) 

Heb jij altijd al de droom gehad om in de zorg te werken, maar heb je extra ondersteuning nodig met de Nederlandse taal? Wij bieden jou een opleiding Helpende Plus met taalondersteuning!

Wat ga je doen?
Als leerling Helpende + word je in 2 jaar opgeleid tot zorgprofessional. Tijdens de opleiding combineer je leren en werken in de zorg met Nederlandse taalles. Omdat jij nieuw bent in de zorg krijg je hulp. Je loopt de eerste maanden mee met een collega. Tijdens de opleiding kun je al je vragen stellen aan de praktijkopleider, die is er om jou te helpen tijdens de opleiding. Daarnaast kun je hulp vragen van de jobcoach die aan de opleiding is verbonden.

Als Helpende + ondersteun je bij het uitvoeren van de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Je helpt bewoners met wassen, aankleden en bij het eten. Je geeft medicijnen en je maakt er samen met de bewoners een leuke dag van.

Waar ga je werken?
Wij zijn WarmThuis. Wij denken dat alle mensen met dementie een fijn leven kunnen hebben. Onze kernwaarden herkenbaarheid, nabijheid, vrijheid en eigen regie houden we daarbij altijd in het vizier.

Je gaat één dag per week naar school in en werkt daarnaast op één van onze locaties. Je werkt zowel overdag, ’s avonds, in het weekend en ’s nachts. Naast je werk en school doe je ook huiswerk thuis, dit kost je 10 tot 12 uur ongeveer per week extra.

Naast WarmThuis bieden ook andere zorgorganisaties deze opleiding aan.

Wat mag je van WarmThuis verwachten?
Een werkgever met grote ambities in werkplezier, waar de cliënt centraal staat en de medewerker op één. Elke dag werken we samen aan het beste voor iedereen vanuit het concept positieve gezondheid: voor onze bewoners, voor onze collega’s en ook voor onszelf. Tolerantie, respect, inclusie en openheid gelden als vaste waarden bij WarmThuis. We vinden het belangrijk dat je kunt zijn wie je bent. Met goede zorg, plezier op de werkvloer en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dat is wat we doen en dat blíjven we doen.

Wij zorgen ook voor:

 • het college- en boekengeld;
 • een leer/arbeidsovereenkomst voor minimaal 24 uur per week;
 • salaris tijdens de opleiding. Je wordt gelijk ingeschaald in de schaal behorende bij de functie tot Helpende plus. Volgens CAO VVT is dat schaal FWG 30. Als startende leerling geldt de zij-instroomperiodiek: € 14,61 per uur (in oktober 2024 komt hier nog een cao-loonsverhoging van 2,5% bovenop);
 • een werkgarantie voor een baan als Helpende plus bij WarmThuis, je moet dan natuurlijk wel je diploma gehaald hebben;
 • een goede werk- en leeromgeving, waar je veel kunt leren.

Wie ben je?

 • jij wilt graag in de zorg werken met mensen met dementie;
 • je hebt minimaal taalniveau B1 of hoger;
 • je hebt het inburgeringsexamen behaald of je hebt een bewijs dat je in Nederland mag werken;
 • je hebt een diploma(waardering) op mbo-niveau 1 of hoger;
 • je kunt overdag, in de avond, in het weekend en soms ’s nachts werken;
 • je hebt een laptop tot je beschikking.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Lianne Loonstra,  06 – 10 83 30 73 of e-mail naar: stagezuidermeer@warmthuis.nl

Ben jij klaar voor een nieuw hoofdstuk?
Solliciteer dan direct via onderstaande button!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Bij de screening raadplegen we soms ook social media, zoals LinkedIn. En gaan we met elkaar in zee? Dan vragen we altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor deze vacature zoeken we intern én extern naar sollicitanten. Zijn er meerdere kandidaten geschikt? Dan geven we voorrang aan interne kandidaten.