06-10833073

HOE WE WERKEN

missie en visie

“Wij dragen er toe bij dat mensen met dementie een fijn leven kunnen leiden” Dat is de missie van WarmThuis.

Wat we doen bij WarmThuis is samen te vatten in een zin: “We maken er met de bezoekers van de sociëteit, de logeergasten, bewoners en hun naasten een fijne en zinvolle dag van, iedere dag weer”. Met de gezamenlijke inzet van bewoners, naasten en collega’s lukt dit bijna altijd. 

Dit gaat zo goed omdat we werken volgens de visie ‘warme, persoonsgerichte zorg’, waarbij onze kernwaarden herkenbaarheid, nabijheid, vrijheid en eigen regie centraal staat. U kunt onze visie nalezen in ons visiedocument.

Bewoners en naasten hebben het daarbij voor het zeggen en collega’s krijgen alle ruimte hun werk naar eigen inzicht te doen. Wij besteden veel aandacht aan het levend houden van de visie met scholing, coaching en intervisie van de collega’s.

bewoners en naasten

De bewoners en naasten zorgen, samen met de zorgverleners, voor een fijne dag bij WarmThuis. Zij bepalen zelf hoe de dag er uit ziet. De medewerkers op de woningen ondersteunen hen daarbij.

De woning is het privé domein van de bewoners, zorgverleners zijn er op bezoek en gedragen zich daar ook naar. Voordat mensen de sociëteit bezoeken, logeren in het logeerhuis of komen wonen maken we uitgebreid kennis. Wij horen dan van u hoe u het leven bij WarmThuis vorm wilt geven en welke hulp u daarbij van ons nodig heeft. Wij stellen ons aan u voor en vertellen over onze visie en werkwijze

Niets is fijner voor de bewoners dan naasten in hun nabijheid te hebben, en we streven er daarom naar dat zoveel mogelijk naasten meedraaien in het dagelijks leven en leuke dingen met hun geliefden, onze bewoners komen doen. Om daarmee het leven dat u gewend bent met elkaar zoveel mogelijk voort te zetten.

wet zorg en dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De clientvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij WarmThuis, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de clientvertrouwenspersoon Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

 • Wij luisteren naar uw verhaal
 • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
 • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
 • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
 • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd bij Warm Thuis?

 • Wouda Weeland
 • Telefoonnummer 06-40 96 18 32
 • w.weeland@zorgstem.nl

Kwaliteit

WarmThuis werkt op de volgende wijze aan kwaliteit:

 • De meeste kwaliteit wordt bereikt in het dagelijks contact tussen bewoners, naasten en collega’s. Dat is niet in cijfers uit te drukken
 • Een of twee keer per jaar organiseren we een familieavond, waar we bespreken of alles nog naar wens is
 • De cliënten – verwantenraad denkt mee en is nauw betrokken is bij het beleid
 • Verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en psychologen verzorgen de medische- en psychosociale zorg
 • WarmThuis is ISO gecertificeerd. Het rapport van de externe audit 2020 is bij ons op aanvraag te verkrijgen.
 • Voor de medewerkers is er coaching, intervisie en een doorlopend scholingsprogramma om de visie levend te houden
 • WarmThuis besteedt zoveel mogelijk budget aan directe zorgverlening en zo min mogelijk aan overhead
 • WarmThuis maakt gebruik van de diensten van een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon wet zorg en dwang.
 • WarmThuis voldoet aan wet- en regelgeving met betrekking tot privacy

Getalsmatig is het volgende te melden:

 • Op zorgkaart Nederland kunt u teruglezen hoe naasten denken over WarmThuis. 
 • Regelmatig wordt een bewonerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
 • Voor het (kwaliteits)jaarverslag 2021 klikt u hier. Eerdere jaarverslagen kunt u bij ons opvragen.
 • Voor het rapport 2018 van de inspectie voor de volksgezondheid na een onaangekondigd bezoek klikt u hier