06-10833073

Locatie de hulst

Algemene informatie de hulst

In Oterleek – gemeente Alkmaar – aan de ringvaart van de Schermer, ligt woonvoorziening ‘De Hulst’ op een voormalig boerenerf. Op het erf staan de stolpboerderij, drie groepswoningen en twee grote schuren. In een van deze schuren staan in de winter koeien en schapen op stal.

In de stolpboerderij en de drie woningen wonen zes of zeven mensen met dementie per woning. Iedere woning heeft een gemeenschappelijke woonkamer met een open keuken. Deze ruimte wordt in overleg met bewoners en familie ingericht met eigen meubels en spullen van de bewoners die er (komen) wonen. Iedere bewoner heeft een slaapkamer die naar eigen inzicht wordt ingericht door de bewoner en de naasten zelf. Het liefst met vertrouwde en herkenbare meubels of spullen. Dit zodat de slaapkamer een vertrouwde en fijne plek is. De woningen hebben twee grote badkamers.

Het erf is vrij toegankelijk voor alle bewoners, alle deuren (met uitzondering van het buitenhek) zijn altijd open. Er zijn terrassen, een kas, een moestuin, een volière en een kippenhok. Ook zijn twee van de oorspronkelijke stallen behouden gebleven. In één van de stallen is vee ondergebracht: konijnen, koeien, kalveren en schapen. Deze laatste ruimte wordt ook gebruikt als activiteitenruimte voor de bewoners, “het Praathuis” genoemd.

Op locatie De Hulst in Oterleek is een van de woningen bestemd voor jonge mensen met dementie (jonger dan 65 jaar bij de verhuizing naar WarmThuis). Het vaste team van deze woning heeft veel ervaring  met de begeleiding van de bewoners en naasten en de specifieke omstandigheden waarin zij verkeren.

Verder zijn op het terrein de dagsociëteit en het logeerhuis aanwezig.

dagsociëteit de hulst

Twee locaties van WarmThuis hebben een dagsociëteit, zo ook locatie de Hulst. De sociëteit    (of in de volksmond de soos) is een ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten. Het is en gezellige en een veilige plek waar bezoekers zich op hun gemak kunnen voelen. Op de sociëteit maken we er met de bezoekers een fijne en zinvolle dag van, die aansluit op uw dagritme, wensen en interesses.

Niets hoeft, alles mag. Diverse binnen- en buitenactiviteiten zijn mogelijk en iedereen is vrij om te gaan en staan op het ruime erf van WarmThuis.

De sociëteit is open van 11.00 tot 18.30 uur. Als u dat wilt kunnen wij u halen en brengen met onze bus, dit is wel afhankelijk van uw woonplaats.

 

Voor deelname aan de dagsociëteit heeft u een indicatie nodig van de gemeente of via de wet langdurige zorg. Het is ook mogelijk om het particulier te bekostigen. Verder vragen wij een eigen bijdrage voor de avondmaaltijd en eventuele excursies.

Heeft u interesse of wilt u kennismaken? Bij WarmThuis bent u altijd van harte welkom! Wilt u langskomen of meer weten? Bel dan onze informatielijn 06 10 83 30 73 of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking. Wij kijken uit naar uw komst.

 

locatie oterleek

logeerhuis

Mensen met dementie kunnen logeren in ons logeerhuis op locatie de Hulst in Oterleek of Klein Suydermeer in Zuidermeer. Het logeerhuis voelt als een soort hotel; een gezellige en een veilige plek waar wij u gastvrij ontvangen. De medewerkers van het logeerhuis zijn gekwalificeerde, ervaren zorgverleners die met warmte en respect omgaan met de logeergasten. Maar waar ook de benodigde zorg en begeleiding geboden kan worden. Tijdens de logeerperiode blijft de medische zorg in handen van de eigen huisarts. Indien noodzakelijk doen wij een beroep op onze verpleegkundig specialisten of de huisartsenpost.

Beide logeerhuizen bevinden zich op de bovenetage(s) van de stolpboerderij en hebben vijf ruime één persoons kamers. De etages zijn toegankelijk met een lift. Alle kamers op de Hulst en drie van de vijf op Klein Suydermeer zijn uitgerust met eigen sanitair. Er is een gezamenlijke huiskamer met woonkeuken waar gekookt en gegeten wordt. Diverse binnen- en buitenactiviteiten zijn mogelijk en iedereen is vrij om te gaan en te staan op het ruime erf van WarmThuis.

Vaak is de reden om bij ons te komen logeren om u en uw naaste(n) de mogelijkheid te bieden even op adem te komen van de veranderende omstandigheden thuis veroorzaakt door de dementie. Hieronder kunt u twee ervaringen van logeergasten en hun naasten lezen. Of bekijk het filmpje hieronder waar een naaste verteld over haar ervaringen. 

Logeren kan op verschillende wijzen bekostigd worden; via de gemeente, de zorgverzekering of vanuit de wet langdurige zorg. Ook hier geldt dat de overheid de eigen bijdrage berekent op basis van uw inkomen. WarmThuis brengt geen extra kosten in rekening.

Ook kan er gelogeerd worden op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) of particulier. Het tarief is in dat geval 190 euro per nacht (prijspeil 2023).